MONITOROWANIE PRODUKCJI I WIZUALIZACJA DANYCH

Praktycznie każdy produkt spożywczy można zmierzyć za pomocą technologii obrazowania 2D / 3D:

Kluczowe zalety automatycznej kontroli tych produktów obejmują:

• Możliwość pomiaru kluczowych atrybutów bez usuwania z linii produkcyjnej (np. Grubości)
• Bardziej wiarygodne i powtarzalne pomiary QA
• Eliminacja wprowadzania danych i ręcznego tworzenia wykresów
• Szybsze i łatwiejsze pobieranie próbek produktów; więcej danych przy mniejszym wysiłku
• Szybka identyfikacja niezgodności produktu
• Automatyczne odrzucanie produktów wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją
• Pomiar kluczowych atrybutów, których nie można zmierzyć metodą ręczną (np. zawartość tłuszczu / chudego mięsa, objętość itp.)

Automatyczna archiwizacja danych i raportowanie zapewnia widoczność danych i raportów na wszystkich poziomach oraz gwarantuje, że żadne dane nie zostaną utracone.

Produkcja pieczywa

Produkcja pieczywa stwarza wiele wyzwań, ponieważ istnieje wiele zmiennych wejściowych, które mogą wpływać na jakość produktu. Możliwość ciągłego monitorowania kluczowych atrybutów produktu (np. Koloru wypalenia, wysokości piku, nachylenia, powierzchni pęcherzy itp.) Zapewnia operatorom sposób szybszego i skuteczniejszego reagowania na zmiany.

Lepsza jakość

Operatorzy uzyskują również wgląd w to, jak zmiany w procesach wpływają na jakość produktu w wymierny sposób, umożliwiając im wprowadzanie bardziej inteligentnych zmian bez zgadywania. Korzystając z narzędzi oprogramowania czasu rzeczywistego, łatwo jest odróżnić „normalne” zmiany procesu od warunków „wymykających się spod kontroli” i wymagających natychmiastowego działania.

 

Można również zastosować automatyczne odrzucanie, zapewniając, że wadliwe przedmioty nigdy nie dotrą do klienta końcowego. Limity odrzucenia są w pełni konfigurowalne i pozwalają na bardziej przewidywalne i powtarzalne decyzje o odrzuceniu.

Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 501 532 722
+48 601 385 983

Adres firmy

P.P.H.U. „LAMAR”
Marcin Lasek
Pstrągowa 218, 38-121