REALIZACJE

Poniżej prezentujemy jedne z ostatnich realizacji naszych usług:

Realizacja 1: Projekt poglądowy urządzenia do wizyjnego zliczania i porcjowania produktów.

Projekt obejmuje wykonanie urządzenia liczenia wizyjnego, które pozwoli na zliczanie i porcjowanie produktu do skrzynek o wielkości
([w zależności od typu lub wielkość]). Urządzenie będzie składać się z następujących elementów:

=

Przenośnik taśmowy, wyposażony w taśmę modułową oraz konstrukcję wykonaną z blach i kształtowników ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

=

Napęd przenośnika składający się z silnika oraz motoreduktora z przekładnią ślimakową.

=

Zespół liczenia wizyjnego oparty na czujniku wizyjnym Sick RANGER 3D zainstalowany na konstrukcji wykonanej z blach i kształtowników ze stali kwasoodpornej 0H18N9 umieszczonej nad przenośnikiem taśmowym.

=

Sekcja porcjująca w postaci rzędu wysuwanych klapek (domyślnie 28 sztuk), napędzanych za pośrednictwem siłowników pneumatycznych, której zadaniem jest wydzielenie zadanej za pomocą panelu sterującego porcji produktu.

=

Układ elektryczny i komputerowy z dotykowym panelem w postaci szafy sterującej wraz z oprogramowaniem zespołu porcjującego umożliwiającym specyfikację ilości produktu w pojedynczej porcji oraz prędkości przenośnika taśmowego, a tym samym wydajności urządzenia.

=

Moduł integrujący z taśmą dostarczającą i odbierającą puste, a następnie wypełnione produktem skrzynki.

Poniżej prezentujemy urządzenie w trakcie działania (a – c) oraz przykładowy panel konfiguracyjny (d).

Z

a) Kompletowanie porcji produktu – sekcja porcjowania otwarta.

Z

b) Przepuszczanie ostatnich produktów w porcji oraz blokada nadmiarowych.

Z

c) Zliczanie kolejnej porcji z jednoczesnym oczekiwanie na odebranie poprzedniej porcji produktu.

Z

d) Przykładowy panel konfiguracyjny z możliwością sterowania dodatkowymi elementami i funkcjami linii produkcyjnej (np. taśmy, mycie, opróżnianie).

Realizacja 2: Poglądowy rysunek urządzenia do pobierania sprasowanych worków z pryzmy

Sposób działania urządzenia: System wizyjny oraz robot przemysłowy, zostaną zaprogramowane w taki sposób, aby robot pobierał zawsze worek, który znajduje się najwyżej na pryzmie. Miejsce położenia tego worka, zostanie wyznaczone poprzez analizę obrazu z kamery. Robot będzie powtarzał czynność pobierania worka, dopóki zespół wizyjny, nie zasygnalizuje konieczności uzupełniania stanowiska poboru worków.

  • Stanowisko poboru worków w postaci klatki wykonanej z [wybrany materiał] o wymiarach [określone wymiary] z sygnalizacją zakończenia pobierania worków.
  • Zespół analizy obrazu złożony z kamery 3D zamontowanej nad stanowiskiem poboru worków zintegrowanej z ramieniem robota do wskazywania optymalnego miejsca uchwytu worka.
  • Robot przemysłowy umieszczony na stabilizowanym podeście (proponowany model: KUKA [model do wyboru]) wyposażony w chwytak do worków sprzężony z systemem wizyjnym.
  • Zabezpieczenie robota w formie klatki bezpieczeństwa wykonane z [wybranego materiału] o wymiarach [ustalonych wymiarach].
  • Układ elektryczny i komputerowy z dotykowym panelem w postaci szafy sterującej wraz z oprogramowaniem zespołu wizyjnego umożliwiający specyfikację parametrów analizy obrazu, robota i wydajności systemu.
  • Opcjonalny moduł integrujący z przenośnikiem taśmowym odebrane z pryzmy worki.

Kontakt

Telefon kontaktowy

+48 501 532 722
+48 601 385 983

Adres firmy

P.P.H.U. „LAMAR”
Marcin Lasek
Pstrągowa 218, 38-121